Liczba odwiedzin strony: 15933 Osób na stronie: 3
 

 Kancelaria notarialna
Notariusz, Ewa Kuśmierowska

 
 
Kancelaria notarialna
Notariusz, Ewa Kuśmierowska
 
Staszica 6 lok. 13
01-188 Warszawa
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 109 poz. 1157 - Wysokość opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r.) Na podstawie art. 64 § 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Za przyjęcie protestu morskiego izby morskie albo...
Monitor Polski 1996 Nr 44 poz. 425 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 18 lipca 1996 r.) Rej. 26/96 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają: na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych, za wzorowe, wyjątkowo...